DANH SÁCH  CBCC- VC TRƯỜNG MN HOA CÚC 

Số TT

HỌ TÊN CC- VC

   Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Thị Liên

Hiệu Trưởng –

    bí thư Chi bộ

01666496585

2

NgôThị Hoa

Phó Hiệu Trưởng -CTCĐ

0982783859

3

Lê Thị Thanh Loan

Tổ trưởng

0968878382

4

Nguyễn Thị Hằng

Tổ trưởng

01686245178

5

Nguyễn Thị Huyền

Giáo Viên

0916414282

6

Sooc Ngọc Mai

Giáo Viên

0979630312

7

Trần Thị Tươi

Giáo Viên

0939628077

8

Vũ Thị Kim Thoa

Tổ trưởng

01649526369

9

Phạm Thị Nhung

Y tế

01688780737

10

Trần Thị Thủy

Kế toán

0969761279

11

Lê Thị Hiền

Cấp dưỡng

0988226290

12

Trần Thị Châu

Cấp dưỡng

01634500680

13

Trần Thị Toan

Cấp dưỡng

0989477134

14

Nguyễn Thanh Mai

Cấp dưỡng

01699321388

15

Trần Trọng Đông

Bảo vệ

0909523377

16

Đặng Trọng Quế

Bảo vệ

01634217792

17

Trương Thị Nguyệt  Ảnh

Bí thư đoàn TN

0964889267

18

Lê Thị Thuận

Giáo Viên

01634217792

19

Lê Thị Thanh Xuân

Giáo Viên

0985416036

20

Trần Trúc Vy

Giáo Viên

01662255354

21

Lê Thị Ánh Tuyết

Giáo Viên

01682002117

22

Phan Thị Ngọc

Tạp vụ

0982309400

23

Lê Thị Huệ

Giáo Viên

0989414437

24

Nguyễn Đoan Trang

Giáo Viên

01698664910

25

Nguyễn Lệ Xuân

Giáo Viên

0933577656

26

Nguyễn Trúc Thủy

Giáo Viên

0938475868

27

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo Viên

01688780737

28

Lê Thị Hương

Giáo Viên

0969160894

29

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giáo Viên

0868464063

30

Phạm Thị Thanh Bình

Giáo Viên

0948784242

31

Lê Thị Thà

Giáo Viên

0985270197

32

Trần Thị Thu Trang

Giáo Viên

0973571927

33

Lê Thị Triều

Giáo Viên

0935733771

34

Bùi Thị Son

Cấp dưỡng

0966696738

35

Nguyễn Thị Xuân Oanh

Cấp dưỡng

0907632375