DANH SÁCH  CBCC- VC TRƯỜNG MN BÌNH MINH

Số TT

HỌ TÊN CC- VC

   Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Lệ

Hiệu Trưởng –

    bí thư Chi bộ

0979515867

2

Nguyễn Thị Thu Sương

Phó Hiệu Trưởng -CTCĐ

0985517539

3

Lê Thị Tiếp

Phó Hiệu Trưởng 

0983294649

4

Nguyễn Thị Quỳnh Tâm

Tổ trưởng

0974581383

5

Nguyễn Thị Thanh Thư

Tổ trưởng

0916414282

6

Lê Thị Hồng Vân

Tổ trưởng

0979784246

7

Nguyễn Thị Thúy

Tổ trưởng

0902825286

8

Lê Uyên Phương Thảo

Giáo viên

0969546648

9

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

01688780737

10

Nguyễn Thị Phương Lan

Giáo viên

0976489554

11

Lê Thị Thu Thảo

Giáo viên

0373984099

12

Nguyễn Thị Vĩnh Trinh

Giáo viên

0979602510

13

Nguyễn Ngọc Hạnh

Giáo viên

0984568596

14

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo viên

0334613379

15

Lê Lương Quỳnh Như

Giáo viên

0374499775

16

Lê Thị Tuyết Thương

Giáo viên

0387633867

17

Đoàn Thị Kim Chi

Giáo viên

0344867113

18

Lê Thị Thú

Giáo viên

0382573918

19

Lê Lương Thục Uyên

Giáo Viên

0372992087

20

Nguyễn Thị Thanh Minh

Giáo Viên

0975422656

21

Nguyễn Lê Uyên Phương

Giáo Viên

0971061054

22

Lê Thị Thu Thúy

TT Cấp dưỡng

0974780767

23

Nguyễn Lê Tuyết Trinh

Cấp dưỡng

0358067921

24

Lê Thị Bé

Cấp dưỡng

0975226356

25

Lê Thị Hải Yến

Cấp dưỡng

0974780767

26

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Cấp dưỡng

0339454946

27

Nguyễn Văn Phú

Bảo vệ

0395786872

28

Nguyễn Chơn Trí

Bảo vệ

0393641955